INNOVATORS

DCTV biedt ondersteuning op maat aan innovatieve bedrijven actief in de circulaire textiel- en modemarkt. De expertise en het netwerk van DCTV wordt ingezet om het schalen van innovatieve bedrijven te versnellen.

INNOVATORS

Categorieën van innovatieve bedrijven

Er zijn verschillende type innovatieve bedrijven die zich bezighouden met de volgende thema's: merken, nieuwe verdienmodellen, alternatieve materialen, recyclen, platformen, verven, ontwerpen of andere overkoepelende bedrijven.
NIEUWE BUSINESS
MODELLEN
Circulaire business modellen is één van de type nieuwe business modellen.
Consumenten betalen voor gebruik in plaats van bezit. Een goed voorbeeld van eeninnovatief bedrijf in ons netwerk is Lena Library.
RECYCLERS
Het gaat hier om mechanisch en chemisch recyclen. Waarbij het onderscheid kanworden gemaakt tussen verschillende stoffen. Een goed voorbeeld van een chemischrecycler in ons netwerk is SaXcell.
DCTV heeft bijgedragen aan de laatste stappen om een pay-per-use platform te kunnenlanceren. Zij kijken ook naar de mogelijkheden om de kennis en data van een circulairverdienmodel te kunnen delen met het netwerk.
Elisa Jansen
Lena Library
Het ontstaan van DCTV en het investerings klaar maken
van SaXcell ging hand in hand. DCTV is hierbij betrokken geweest. Daarna hebben we samen gekeken naar de mogelijkheden voor financiering onder andere welke mogelijkheden beschikbaar zijn om het ondernemersrisico gedeeltelijk af te dekken.
Gerrit Bouwhuis
SaXcell

DATABASE INNOVATIEVE BEDRIJVEN

In Nederland zijn de volgende bedrijven actief in de circulaire textiel- en modemarkt.

Ben je een Nederlands
bedrijf actief in de circulaire
textiel- en modemarkt?

En kan je ondersteuning gebruiken om je bedrijf te versnellen?