Het verbinden, vernieuwen en versnellen
van de circulaire textiel- en modemarkt

Wil je graag onderdeel zijn van deze beweging?
Neem contact op


Dutch Circular Textile Valley
is een bundeling van krachten vanuit de volgende organisaties:


Nieuws

Sectorplan Nederlandse kleding- en textielsector ''Op weg naar een circulaire keten'' is uitgebracht door INretail, Modint en VGT in september 2019.

De reactie van DCTV vind je hier.

DCTV werkt aan het creëren van een circulaire textiel keten om de milieu-impact te verminderen.

En uiteindelijk het voorkomen en verminderen van:
textielafval
&
virgin vezel gebruik

Het verbinden van kennis, krachten en ambities rond het thema circulaire textiel en mode zijn onze drijfveren. Een intensieve samenwerking met innovatieve organisaties, investeerders, overheid, kennisinstituten, onderwijs en bedrijven is daardoor onmisbaar.

Samen met regionale hubs bundelen
we de krachten rondom circulaire textiel en mode.
De hubs dragen met name bij vanuit een specifieke, maar niet uitsluitende, focus op:

TWENTE
Hoogwaardige recycling technologie
TILBURG
Circulaire bedrijfskleding
ARNHEM/WAGENINGEN
Circulair ontwerp en nieuwe (biobased) materialen
AMSTERDAM
Circulaire merken en business modellen

Nederlandse bedrijven actief in de circulaire textiel- en modemarkt kunnen terecht bij DCTV. Een selectie van deze bedrijven wordt ondersteund door middel van een programma afgestemd op de behoefte van het bedrijf om op te schalen en te versnellen.

Ben je een Nederlands
bedrijf actief in de circulaire
textiel- en modemarkt?

Kan je ondersteuning gebruiken om je bedrijf te versnellen?
Meld je aan